เล่นพนันแบบรับผิดชอบ

การพนันหรือการเดิมพันทุกรูปแบบ ซึ่งรวมทั้งการเดิมพันกีฬาและเกมในคาสิโนออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต เงินในกระเป๋า และก่อให้เกิดความเครียด อีกทั้งเป็นประเภทการเล่นที่ทรงพลังในด้านการจูงใจให้ผู้เล่นเสพติด จนกลายเป็นผู้เสพติดการพนัน ดังนั้น จึงมีคำเตือนกันให้เล่นพนันแบบมีความรับผิดชอบ เล่นอย่างมีสติ รู้จักประมาณตน และสามารถควบคุมตนเองได้

หลักการที่ควรใช้เล่นพนัน

ภาพที่โดดเด่น เล่นพนันแบบรับผิดชอบ หลักการที่ควรใช้เล่นพนัน - เล่นพนันแบบรับผิดชอบ

คำแนะนำหลักการเล่นเดิมพันที่ควรปฏิบัติตามเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบ และความสูญเสียที่จะเกิดตามมา ดังนี้

  1. ควรเล่นเชิงนันทนาการเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเท่านั้นไม่ควรตั้งเป้าเล่นเพื่อหารายได้แบบจริงจัง
  2. กำหนดวงเงินทุนและระยะเวลาเล่นโดยกำหนดวงเงินในจำนวนที่สามารถรับได้ในกรณีเล่นเสียทั้งนี้หากเล่นเสียวงเงินทั้งหมดที่กำหนดไว้ให้เลิกเล่นทันทีซึ่งเป็นการเล่นอย่างมีวินัยโดยไม่ควรฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ด้วยการเพิ่มเงินเล่นต่อด้วยหวังจะแก้มือล่าเงินคืนอีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกันคือหากเล่นครบเวลาตามที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเล่นได้หรือเสียก็ให้เลิกเล่นทันที
  3. กำหนดความถี่ในการเล่นเช่นเล่นสัปดาห์ละ2 ครั้งหรือเดือนละ2-4 ครั้งเป็นต้นไม่ควรวางแผนเล่นถี่เกินไปเพราะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสพติดการเล่นพนัน

ผลเสียของการเล่นพนันแบบไร้ความรับผิดชอบ

ภาพที่โดดเด่น เล่นพนันแบบรับผิดชอบ ผลเสียของการเล่นพนันแบบไร้ความรับผิดชอบ - เล่นพนันแบบรับผิดชอบ

การเล่นพนันหรือเดิมพันที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการกำหนดการเล่นไว้อย่างเป็นแบบแผน จะก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ โดยผลเชิงลบสำคัญที่มีต่อผู้เล่นประกอบด้วย

  1. สูญเสียเงินจำนวนมากบางคนอาจสูญเงินถึงขั้นหมดตัวและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีเป็นลูกจ้างบางคนอาจเบียดบังเวลาทำงานไปเล่นพนันจนกระทั่งถูกลงโทษก็มี
  2. ติดหนี้จากการกู้ยืมมาเล่นพนันทำให้เกิดความเครียดเสียสุขภาพจิต
  3. เป็นโรคติดการพนันทำให้ไม่มีเงินเก็บบางคนเผชิญสถานการณ์หนักถึงขั้นไม่มีเงินใช้จ่ายประจำวัน
  4. เกิดความแตกแยกในครอบครัวสามีภรรยาทะเลาะกันมีการทำร้ายกันในครอบครัวและอาจทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือคนอื่นด้วยเนื่องจากเครียดที่เกิดจากการเสียพนัน

5. ก่ออาชญากรรม หลายคนที่เสียพนันหมดตัว อาจคิดสั้น โดยตัดสินใจก่ออาชญากรรมจี้ชิงเงินและทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ หรือปล้นเงินเพื่อนำเงินไปใช้หนี้พนัน หรือนำไปเป็นทุนเล่นพนันต่อ